یکشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۱

بعضيها
نميفهمم چرا بعضيها بعضي حرفها رو به بعضيها ميزنن که مي دونن اونها نسبت به بعضيها و بعضي حرفها حساسن !!! جمعه با اينکه کلي گفتيم و خنديديم ولي از دست بعضيها برنامه اي داشتيم که نگو و نپرس .

هیچ نظری موجود نیست: