دوشنبه، تیر ۱۹، ۱۳۸۵

! Forza Azzurri, Viva Italia


خب ، پسرهای چکمه پوش به لطف کمکهای پدرخونده قهرمان شدند ! .
هرچند که به نظر من فوتبال احمقانه ترین چیزی است که میشه روش تعصب داشت ولی با توجه به عایداتی که این مدلهای مومشکی برام داشتند ؛ ازشون حمایت کردم .
راستی باید " تام" رو بفرستم سر و گوشی بچرخونه ببینه این پسره " مارکو " به این کچله چی گفته که اون شکلی شاکی شد .