شنبه، تیر ۱۵، ۱۳۹۲

Done

بالاخره تموم شد. دوران نامزدی با همه شیرینی و سختیهاش تموم شد. 12 تیر 92 بعد از چهار سال و یک هفته دوستی و نامزدی (ششم تیر هشتاد و هشت و 21 بهمن 90 ) سالن رویای آبی شروع زندگی مستقل دو نفره ما بود.
جشن با همه سختیها و بی پولی و حرص و جوشها به خوبی برگزار شد. مراسم باغ آخرشب هم با اعلام نامزدی پارسا و هلیا بی نظیر شد.
خوشبختیم که خانواده بی نظیری داریم و من از همه مهمتر خواهر نازنینی دارم که با یه دنیا عوصش نمیکنم.
افسردگی بعد از عروسی داره سراغمون میاد. ماه رمضون نزدیکه و این قضیه رو سخت تر میکنه. شاید رفتیم سفر.