جمعه، مهر ۲۶، ۱۳۹۸

سک سیاه

یادمه دکتر مجد می گفت تو فرانسه قانونی هست که زن و شوهر باید هر پنج سال ازدواجشون رو تمدید کنند. معتقد بودند که اگر زوجی بتونند ۵ سال دووم بیارند بقیه اش رو هم میتونند. اره میتونند ولی به چه قیمتی ؟
پنچ سال من تموم شد . ولی حس میکنم به مشکلات جدی برخود خواهم کرد. افسردگی ، ناامیدی ، خستگی و طبع اون بی انگیزگی و پرخاشگری داره تو رابطمون رخنه میکنه . به هر نحوی سعی بر ترمیمش دارم ولی دست تنها نمیتونم .