پنجشنبه، آبان ۲۸، ۱۳۸۸

Just today

امروز خالی ام از تنفـر و عشق ،
بیشتر سرشارم از رحمت و بخشایش ، همچون پروردگارم

یادت باشد ، گفتم امروز .
من هنوز بنده ام

پنجشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۸

یاد ایام

از با تو بودن یاد گرفتم که مناسبتها مهم اند . تاریخها ، سالگردها ، سالروزها ، تولدها .
با هزار سررسید و کلندر و ریمایندر سعی در حفظ شان کردم ؛
ولی بعضی از تاریخها حک می شوند در ذهنت ، در تقویم جانت .
مثل 6 مرداد ، مثل شـشم تیرماه هـشتاد و هـشت.

شرمنده تم که سالروز فوت مامان مهین یادم رفت ، شرمنده خودم ، شرمنده قول و قرارم ؛
ولی به گمانم امروز 21 آبان ماه نیز ثبت خواهـد شد در جانم .

خاطرش تا جاوید جاویدان سبز خواهد ماند

شنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۸

Hello


در ستایش حرمت فاصله ها

سه‌شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۸

Across my Heart

صدای این پیر خسته امروز می خوابد در جانم ، در نم آ نم عشق و سرماKenny Rogers -To me
Music Download
Lyric Download