سه‌شنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۶

حاكم كه خودت نباشي ... حرجي به حكم نيست

شاهِ باج‌گیر خاج و سرباز زشتِ بدطینتِ خشت هم وامی‌ماند پیش بی‌بی ِ صاحب‌ دل؛ اگر حکم ... حکم دل باشد .
ما که مدیدی‌ست دل‌ باخته‌ایم بی‌بی.

دوشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۶

سه كام حبس ات ميكنم تا ابديتي باشي درصبح نفازوليني ام .