یکشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۵

هي ، اول تو بگو كاري مونده كه برام نكرده باشي ؟

بعدش من بگم كاري شده كه برات كرده باشم ؟