دوشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۶

میدونم که اولین کارت اینه که اینجا رو میخونی . پس اینو بدون که از نظر من همه چیز تموم شده. دیگه نه عشقی در میونه و نه آینده ایی . من تو این عید خیلی فکر کردم و به اینجا رسیدم که من دیگه نمیتونم ادامه بدم . تو سفر بودی نخواستم چیزی بهت بگم که اعصابت بهم بریزه . به هر حال دوستی خیلی خوبی بود . امیدوارم که تو سال جدید آدم خودت رو پیدا کنی .

خـــــــداحـــــــافـــظ بــــرای همــــیـــشــــه


پ ن : این یه دروغ 13 بود . اصلاً جدی نگیرین