چهارشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۸۵زندگی این روزها چون کامیونی پرقدرت و پرسرعت ، جاده های گرم تابستان را می پیماید .
بارش سراسر عشق است و امید .

سه‌شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۵

I'm your man

مينويسم از تمام تاب و تبهاي روحم که در اين روزهاي گرم کشدار ديگر موج سينويسي ندارد . تمامش صعود است و صعود.

روزهاي بلند خردادماه کش مي آيند تا من تمام دلخوشيهاي حالم را با بوسه ايي
به آينده لبهاي تو برسانم . اين روزها تمام دلخوشيهاي اين بيست و چند سال رنگ باخته اند تا فردايي برسد که حضورت به تمام نوستالژيهاي قديمي رنگ زندگي بپاچد .

اين نوشته ها عاشقانه ها ي شبانه نيست . ملغمه ايي است از تمامي افکارم که تو را چون قطعه ي گمشده ي پازلي ميجويد.
دلم با هر آهنگ . هر بو يي به گوشه ايي پر ميزند . روزهاي گذشته ي سال 85 توان فرياد شدن را دارند . ولي اين ذهن مشوش من و قلم خود سانسورم است که عاجز ميماند از توصيف آشفته بازار ذهنم . 21 خرداد 85 را هرگز فراموش نخواهم کرد .