شنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

خط چهارم

براي اين روزها خبري بهتر از اين نميتونم پيدا كنم .

پنجشنبه هفده ام بهمن هشتاد و هفت خط چهارم تله كابين ديزين از پاركينگ پايين تا قله افتتاح شد .
منبع : ايرنا