پنجشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۶

من هنوز زنده ام . همه چيز خوبه ؛ اگه خودمون بذاريم . بعد از چند مدت سكوت منتظر چيز جديدي نباشيد .
اينجا نوشتن رو ادامه ميدم تا يادم نره يه روزي يه بلاگيست بودم . تا بدونيد زندگي همه يه جوره .