چهارشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۶

بالاخره اون كارت كوفتي رو گرفتم . همون يه تيكه كارت سبز بي ارزش رو كه 6 سال تموم علافم كرد كه مثلا 2 سال زندگيم به فاك نره .
روزگارم بد نيست .تو اين مدت ، يعني از اول سال تا اين تاريخ خيلي از نظر روحي تخت فشار بودم ولي تا اونو دارم غم ندارم . شايد تو آينده ي نزديك كه وضعيتم ثبات بهتري پيدا كرد بازم مثل سابق از دلمشغولي هام نوشتم .
كارهاي ناتموم زيادي دارم . بايد يه كم اينجا رو سبك تر كنم . آرشيو رو درست كنم
ولي همچنان به خوشي داريم با هــــــــــم زندگي را به غايت مي كنيم .