دوشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۶

سه كام حبس ات ميكنم تا ابديتي باشي درصبح نفازوليني ام .

هیچ نظری موجود نیست: