یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۱

از زور درد حتي يادم رفت فاکنورها و حساب وکتابها رو با خودم بيارم ؛ اه , اه حسابي گيج شدم.

هیچ نظری موجود نیست: