پنجشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۱

آخر شبي كلي خنديديم از دست اين سامان و پيام

هیچ نظری موجود نیست: