یکشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۲

ديروز همه قاطي بودن.
ديروز همه مگسي بودن.
ديروز من يه كاتاليزور بودم.
ديروز شركت اگزوز بود.
امروز چي؟ فكر كنم باز دود كنه.....

هیچ نظری موجود نیست: