یکشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۲

مرده شور هر چي تعطيليه ببرن.
مرده شور هر چي چكه ببرن.
مرده شور هر چي كلره ببرن .

هیچ نظری موجود نیست: