پنجشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۴

موبايل کم شارژ مثل باک کم بنزين مي مونه . همه چيز برميگرده به شعور طرف.
در ضمن شعور اکتسابي نيست، ذاتيه.


تفريح جديد من در فصل جفت گيري بررسي چگونگي افقي شدن دخترها است.


فندک زيپـوي من از دور دل ميبرد ، از جلو آبرو.


يک نصيحت؛ اصلا روي حرف پدر مادرتان حساب نکنيد. انسانهاي بي چشم و رويي هستند.


به نظر شما کسي که تفريحش را تازه نصف شبها شروع ميکند اجازه حرف زدن از بکارت را دارد؟


امسال به اين قضيه پي بردم که بايد پدرخونده ي fashion ای باشم. گويا دوره شلوارهاي اتو کشيده به پايان رسيده.


يه بيکاري نشسته تموم دقيقه و ثانيه هاي سال رو حساب کرده. ملت هم فکر ميکنن باحاله . هي message ميدن.


کسي پيدا ميشه به ما عيدي بده و بتونه اين sms ما رو اکتيو کنه؟


براي يه زن ابري :
چرا نميشي ، چرا نميشي؟
چرا نميشي ، چرا نميشي؟
چرا نميشي ، چرا نميشي؟
چرا نميشي ، چرا نميشي؟
چرا نميشي ، چرا نميشي؟
چرا نميشي ، چرا نميشي؟Love can find you in darkling ; but you lose it in dark of bed.

هیچ نظری موجود نیست: