یکشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۵

قلپ قلپ مينوشم سرمستي اين روزهايم را
ها ميكنم گذشته سرد ماههاي گذشته را
و در زيباترين ايستگاه روزگار به نظاره نشسته ام حركت مارپيچ ترن خوشبختي ام را
كوره را پر كرده ام از سنگ طلا كه توان حركت اين تن پولاديم باشد
هوووووو هوووووو كنان ميرانم به سمت قله هاي شمالي به اميد كشف معدن طلا براي زندگي جاودان

هیچ نظری موجود نیست: