شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۸

نو روز ، نو شب

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش ... بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

سال نو ، بخت نو ، کار نو ، عشق نو ، زندگی نو ؛

همه و همه مبارک باد

شنبه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۸

Who is me

حالا تو هی از باب دیلن و موهای سپید و عکس هایی که مال من نیستند بنویس
و من از تو .کدام یک عاشق تر بودیم ؟